Welkom Samenwerken Mediation
 

Tussen organisaties

 

Tussen medewerkers

 

In verkoopteams

 

In organisatie en processen

 

Risico management

Indien u geen flash object ziet, dient u Flash Player te downloaden.

   


NMI gecertificeerd Mediator

 

Member

titel

 
 

U hebt uw zaakjes goed op orde en alles in procesbeschrijvingen gevat. Ook de vereiste certificaten
zijn behaald.

Maar, hoe loopt het nu werkelijk ?

De TU Eindhoven heeft de afgelopen jaren een methodiek ontwikkeld om effectief in processen te kijken en vast te stellen hoe de processen werkelijk verlopen.

Dat is "PROCESS MINING"

Process mining kan worden gebruikt voor:

- het ontdekken wat het proces nu eigenljk is in het geval
  dat dit nog niet goed op papier staat.

-
Het vaststellen in hoeverrre het afwijkt van het  beschreven proces  (delta analysis)

- Het doen van performance analyse.

Hoewel dit voor alle bedrijven de mogelijkheid opent nu eens echt te weten hoe het gaat, is het in
samenwerkiingsverbanden het instrument om objectief vast te stellen hoe de performance is.

Realisatie: We Provide