Welkom Samenwerken Mediation
 

Tussen organisaties

 

Tussen medewerkers

 

In verkoopteams

 

In organisatie en processen

 

Risico management

Indien u geen flash object ziet, dient u Flash Player te downloaden.

   


NMI gecertificeerd Mediator

 

Member

titel

 
 

Er zijn erg veel algemene en specifieke proces(verbeter)  modellen in omloop en de keuze van het juiste model is dan ook afhankelijk van de situatie. E.e.a. is ook afhankelijk van de standaarden die in de betreffende sector worden gebruikt.

Processen zijn niet alleen van belang om het interne process efficient te laten verlopen, maar vooral ook als een communicatie instrument om operationeel te kunnen samenwerklen met de partner.

Toch hoeft lang niet altijd een integraal model te worden ingezet om aanpasingen te doen, maar kan men voor specfiieke delen volstaan met eenvoudige technieken om een gewenst of bestaand proces te beschrijven

Niettemin blijft bij alle proces definities of verbeteringen van groot belang dat men goed weet waarom men dat proces definieert en wat de performance moet zijn.

 

 

Realisatie: We Provide