Welkom Samenwerken Mediation
 

Mediation algemene info

 
 

Zakelijke mediation

 
 

Interne mediation

 
 

De mediators

 

Indien u geen flash object ziet, dient u Flash Player te downloaden.

   


NMI gecertificeerd Mediator

 

Member

titel

 
 

Toepassingen van Mediation zijn er legio. Enkele voorbeelden van gebieden waar dBP Consulting zich op begeeft zijn:

Mediation in Samenwerkingsverbanden
Samenwerkingsverbanden tussen bedrijven kunnen heel cruciaal zijn voor het bedrijfsresultaat. Of dat nu is in gezamenlijke ontwikkeling, of gezamenlijke marktbewerking. Verstoring van de relatie kan zeer negatieve gevolgen hebben voor het bedrijfsresultaat. 

Contract conflicten Veel conflicten onstaan omdat een van de partijen van mening is dat het contract niet naar behoren is nagekomen. Vaak leidt dat tot het achterhouden van de betaling van fakturen maar zeker ook tot een snel verslechterende klantentevredenheid.
 
Mediation in projecten
Grote projecten waarin conflicten ontstaan leiden niet zelden tot een grote vertraging met als gevolg dat tijdige oplevering onder druk komt te staan. Oplossing in zo’n vroeg mogelijk stadium kan grotere problemen voorkomen 

• Team mediation 
Waneer er problemen of conflicten zijn die het optimaal functioneren van het gehele team belemmeren, wordt Team mediation togepast. Dat vergt een andere aanpak dan de reguliere mediation.
Problemen in de arbeidsverhouding Verstoorde arbeidsverhoudingen betekenen over het algemeen een verlies aan productiviteit. Nog erger wordt het wanneer de verstoorde relatie leidt tot een gerechtelijke procedure. Deze kunnen vaak lang duren en zijn vaak erg kostbaar. Mediation kan de tijd vaak verkorten, hetgeen vaak voor beide partijen gunstiger is. 

Exit-Mediation
Wanneer het voor partijen eenmaal duidelijk is dat een voortzetting van de arbeidsrelatie niet zinvol meer is, heeft Mediation vaak de voorkeur boven een gerechtelijke uitspraak . Niet alleen vanwege de factor tijd en geld, maar vooral ook omdat partijen dan afscheid van elkaar kunnen nemen op een voor beide partijen bevredigende wijze.
 
Facilitation Bij facilitation is er geen conflict, maar worden Mediation technieken gebruikt om een deal tot stand te brengen, waarbij twee partijen een onafhankelijke voorzitter willen die de balans tussen partijen op neutrale wijze kan bewaken en het onderhandelingsproces kan managen.
 
• Conflicten in de sfeer van Overheid en Burger/Bedrijf
De ombudsman heeft onlangs weer aangetoond dat het aantal klachten over het functioneren van de overheid toeneemt. Een deel daarvan mondt uit in een conflict.

Realisatie: We Provide