Welkom Samenwerken Mediation
 

Mediation algemene info

 
 

Zakelijke mediation

 
 

Interne mediation

 
 

De mediators

 

Indien u geen flash object ziet, dient u Flash Player te downloaden.

   


NMI gecertificeerd Mediator

 

Member

titel

 
 

Mediation hoe gaat het in zijn werk ?

De procedure
Voor mediation gelden twee belangrijke uitgangspunten: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Partijen kunnen niet worden gedwongen aan het mediation-proces mee te doen. De deelnemers verbinden zich vooraf tot geheimhouding. Deze principes liggen vast in het NMI Mediation Reglement.

Aan het begin van het mediation-proces sluiten de partijen en de mediator een mediation-overeenkomst: een afspraak om te trachten het geschil door mediation op te lossen. Dan start het informele, flexibele mediation-proces.

De partijen stellen zich actief op. De mediator stimuleert hen tot overleg, waarbij niet de formele standpunten maar juist de belangen van partijen centraal staan. Hij begeleidt hen bij het vinden van een oplossing. Bij mediation zijn veel meer creatieve oplossingen mogelijk dan in een juridische procedure. De uitkomst wordt niet opgelegd door de mediator: de partijen bepalen zelf hoe de oplossing eruit ziet. Dat levert een win-win-situatie op. De uitkomst wordt in een overeenkomst vastgelegd. Daarmee eindigt de mediation.

Afzonderlijke gesprekken met de mediator
Als onderdeel van de mediation kan de mediator afzonderlijke gesprekken voeren met elke partij (pendeldiplomatie). De informatie die tijdens een dergelijk gesprek aan de mediator wordt verstrekt, zal vertrouwelijk door de mediator worden behandeld en zal dus niet aan de andere partij(en) worden verstrekt, tenzij anders is afgesproken.
Wat als de mediation niet zou slagen?
Indien partijen er niet in mochten slagen om hun geschil door mediation op te lossen, kunnen zij het geschil alsnog voorleggen aan de rechter of arbiter. Het spreekt vanzelf dat tijdens een dergelijke juridische procedure geen gebruik gemaakt mag worden van informatie of stukken van de andere partij(en) die als gevolg van de mediation bekend geworden zijn. Deze stukken zijn "sans préjudice". 1) 

Geslaagde mediation: het sluiten van een vaststellingsovereenkomst Een geslaagde mediation wordt afgesloten door de ondertekening door partijen van een vaststellingsovereenkomst, waarin de bereikte overeenstemming wordt vastgelegd.
De vaststellingsovereenkomst is juridisch bindend. Voor het overige blijven de regels van beslotenheid en geheimhouding van kracht. 1)

Bron: NMI

Realisatie: We Provide