Welkom Samenwerken Mediation
 

Mediation algemene info

 
 

Zakelijke mediation

 
 

Interne mediation

 
 

De mediators

 

Indien u geen flash object ziet, dient u Flash Player te downloaden.

   


NMI gecertificeerd Mediator

 

Member

titel

 
 

Mediation waarom zou je het doen?

Mediation kent een groot aantal voordelen ten opzichte van andere vormen van geschillenoplossing. De belangrijkste daarvan zijn:

1. Mediation is neutraal Partijen hebben gelijke rechten en plichten en zij bepalen samen de oplossing van hun conflict. De mediator is daarbij een neutrale procesbegeleider.

2. Mediation spaart tijd
Praat men bij een gerechtelijke procedure al gauw over maanden, bij Mediation is dat eerder in weken.

3. Mediation spaart geld
Kosten van de advocaten gedurende die periode maar ook de eventuele kosten van deskundigen etc. kunnen flink oplopen. Bij Mediation is dat veel minder

4. Mediation is vertrouwelijk
Dat betekent dat wat tijdens het Mediation proces ter sprake komt, niet met derden zal worden gedeeld. Dat wordt via het Mediation contract overeengekomen.

5. Mediation is een praktijk met goede kwaliteitsborging
Mediation in Nederland is gereguleerd door het NMI (Nederlands Mediation Instituut). Door gewaarborgde trainingen, registratie van gekwalificeerde Mediators, gestandaardiseerde processen en een eigen tuchtrecht is de kwaliteit gewaarborgd. 

6. Mediation voorkomt een procedure via de rechter Bij een geslaagde Mediation heeft men niet alleen tijd en geld bespaard maar vooral ook de eventuele gevolgen (b.v. imago schade) van een rechtsgang voorkomen. 

7. Mediation houdt de relatie in stand of brengt die op normaal niveau
Een belangrijk aandachtspunt bij Mediation is het herstel van de relatie die door het conflict is beschadigd. Of in geval van een exit–Mediation levert het in ieder geval een normale relatie op. 

8. Mediation bevordert de communicatie
Een vitaal onderdeel in het Mediation proces is het herstel van de communicatie, dat zal i.h.a. niet alleen bevorderlijk zijn voor het oplossen van het conflict maar ook een goede basis vormen voor de communicatie in de toekomst. 

9. Mediation helpt onderliggende issues op te sporen en te verhelpen
Vaak is het zo dat achter het conflict andere, minder zichtbare, oorzaken schuil gaan. Mediation helpt die op te sporen en te verhelpen zodat deze mogelijke bronnen van nieuwe conflicten worden weggenomen. 

10. Mediation stelt partijen in staat een eigen oplossing te creëren.
Er wordt geen oplossing opgedrongen, hetgeen betekent dat alleen een oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden, wordt geaccepteerd. Het is de taak van de Mediation ervoor te zorgen dat beide partijen zich in gelijke mate in die oplossing herkennen. 

11. Met Mediation winnen beide partijen
Een belangrijk uitgangspunt bij Mediation is het bereiken van een win-win situatie. Uit onafhankelijk onderzoek in de USA, blijkt dat meer dan 90% Mediation bij een volgend conflict zonder meer opnieuw zou inzetten

Realisatie: We Provide