Welkom Samenwerken Mediation
 

Mediation algemene info

 
 

Zakelijke mediation

 
 

Interne mediation

 
 

De mediators

 

Indien u geen flash object ziet, dient u Flash Player te downloaden.

   


NMI gecertificeerd Mediator

 

Member

titel

 
 

Wat is Mediation ?
Mediation is een vorm van conflictoplossing via bemiddeling door een onafhankelijke derde: de mediator. 

Het Nederlands Mediation Instituut (NMI) geeft inhoud aan het begrip mediation door het formuleren van principes en criteria waaraan deze vorm van conflictoplossing moet voldoen.
Het NMI is een strikt onafhankelijke organisatie. Zij beoogt de toepassing en de kwaliteit van mediation in Nederland te bevorderen vanuit de principes en criteria die in haar reglementen zijn neergelegd.

Wie een geschil heeft, wil daar zo snel mogelijk van af. Liever normale, werkbare verhoudingen tussen partijen dan juridische steekspelen. Die laatste monden vaak uit in procedures bij de rechter en kosten veel tijd, energie en geld. Bovendien vormt een vonnis niet altijd een oplossing. Steeds vaker valt daarom de keuze op een andere vorm van conflictoplossing: mediation.

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator. Vrijwel elk geschil heeft een oplossing die voor de betrokken partijen aanvaardbaar is. Maar vaak zien zij, doordat ze in het conflict zijn verwikkeld, die oplossing niet. Hulp van een NMI Mediator kan daarin verandering brengen. De NMI Mediator neemt geen standpunt in, maar helpt de partijen om een eigen oplossing te vinden. Vaak blijkt dat gezamenlijk een oplossing kan worden bereikt, waarmee alle betrokkenen tevreden zijn. Vandaar dat steeds meer geschillen opgelost worden door mediation, zowel in persoonlijke als in zakelijke kwesties. Een groot voordeel daarvan is dat partijen de baas blijven over de oplossing van hun geschil en hun relatie niet onnodig wordt beschadigd.


Bron: NMI

Realisatie: We Provide